ZME – V. előadás


A vizsga elérhető: 2015. május 6. 12.00-ig.

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Hallgatói azonosító (Leckekönyvben található)

V. vizsga – ZME 2014/15

1. Melyik állítás IGAZ a mondákra? (több helyes válasz)
„Csak” mesék, nincsen valóság alapjuk.
A „régi” ember tapasztalataira épülnek
Olyan ősi tudásra épülnek, amit nem tudtak a tudománnyal magyarázni.
Jellemzően boszorkányokról és tündérekről szólnak.

2. Melyik állítás IGAZ a középkori habán-házakra? (több helyes válasz)
Svájcból menekült protestáns fazekasmesterek házai voltak.
A mai Kossuth utca elején álltak.
A legenda szerint Sopron első kőházai voltak.
A frank és bajor utazók nevezték így házaikat.

3. A Soproni szűz legendája milyen helytörténeti igazságot tartalmaz?
A történetből megtudjuk, hol épült fel Sopron első kőháza.
A legendából kiderül, hogy a Fertő, a Duna és a Hanság összeköttetésben állt egymással.
A történetből megtudhatjuk, hogy volt idő, mikor az emberek a Fertő-tó medencéjében éltek.

4. Melyik legenda adja meg a választ arra, hogyan keletkezett a Fertő-tó?
A soproni szűz legendája.
A ruszti fiú története.
A kevély lány története.

5. A felsoroltak közül melyik HÁROM tárgy bizonyítja, hogy voltak települések a Fertő medencéjében?
A petőházi áldozati kehely
cserépdarabok
az aranypatkó
Jakabfalva harangja